Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Αρχική » Η Εταιρεία » Καταστατικό

Καταστατικό

Advertisements

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην πόλη της Kοζάνης, σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2013, οι υπογεγραμμένοι:

Bαρσαμίδης Aθανάσιος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Βατάλη Μαρία, κάτοικος Κοζάνης, Βοσκοπούλου Xρυσούλα, κάτοικος Φλωρίνης, Γκλαβίνας Iωάννης, κάτοικος Αθηνών, Δάρδας Aναστάσιος, κάτοικος Σιατίστης, Διάφα Bασιλική, κάτοικος Κοζάνης, Zιώτα Xριστίνα, κάτοικος Κοζάνης, Kαλλιανιώτης Aθανάσιος, κάτοικος Αιανής, Kαμπουρίδης Kωνσταντίνος, κάτοικος Κοζάνης, Kαρανάσιος Xαρίτων, κάτοικος Αθηνών, Κωσταρέλλα Iωάννα, κάτοικος Κοζάνης, Mαλούτα Mαρία, κάτοικος Κοζάνης, Μιχαήλ Δόμνα, κάτοικος Φλωρίνης, Mπέλλος Zήσης, κάτοικος Κοζάνης, Μπέτσας Iωάννης, κάτοικος Φλωρίνης, Mπουνόβας Iωάννης, κάτοικος Κοζάνης, Mυλωνάς Δημήτριος, κάτοικος Κοζάνης, Nοτοπούλου Bασιλική, κάτοικος Κοζάνης, Nτίνας Kωνσταντίνος, κάτοικος Κοζάνης, Παληού Aναστασία, κάτοικος Κοζάνης, Πάντος Δημήτριος, κάτοικος Αθηνών, Παπαδημητρίου Aθανάσιος, κάτοικος Κοζάνης, Παπακώστα Aγνή, κάτοικος Κοζάνης, Πελαγίδης Eυστάθιος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Σαλακίδης Γεώργιος, κάτοικος Κομοτηνής, Σκόδρας Eυθύμιος, κάτοικος Κοζάνης, Σκρέκας Δημήτριος, κάτοικος Κοζάνης, Tσιάπαλη Mαρίζα, κάτοικος Κοζάνης, Tσότσος Γεώργιος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χονδρογιάννη Aρετή, κάτοικος Κοζάνης, συμφωνούμε διά του παρόντος στη σύσταση ανεξάρτητης, μη κερδοσκοπικής Εταιρείας, της οποίας το καταστατικό ορίζουμε ως ακολούθως:

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως «Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών» και σε συντομογραφία ως «Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.». Στα αγγλικά η ονομασία αποδίδεται ως «So-ciety for Western Macedonian Studies», στα γαλλικά «Societé d’Études de la Macedoine occidentale», στα γερμανικά ως «Gesellschaft für Westmakedonische Studien».

2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Kοζάνης, με προσωρινή διεύθυνση: Δωδεκανήσου 18, 50100 Kοζάνη.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι απολύτως ερευνητικός και μη κερδοσκοπικός. Ειδικότερα, ως σκοποί της Εταιρείας ορίζονται:

1. η επιστημονική έρευνα, μελέτη, προώθηση και ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Kοζάνης), από πλευράς δηλαδή πολιτικής, κοινωνικοοικονομικής, εκκλησιαστικής ιστορίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, ανθρωπογεωγραφίας, αρχαιολογίας, ιστορίας δικαίου, γλωσσολογίας, φιλολογίας, ιστορίας εκπαίδευσης και επιστημών, λαογραφίας, αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης, επιστημών επικοινωνίας και των συναφών ανθρωπιστικών σπουδών, εντός διεπιστημονικού πλαισίου, με απώτερο στόχο τη βασική έρευνα των πηγών και τεκμηρίων, την κατανόηση, ερμηνεία και σύνθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τη διασύνδεση του ιστορικού γενομένου με την κοινωνική συγχρονικότητα και εξέλιξη.

2. Η ανάδειξη και διάσωση της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και η υποστήριξη και προβολή της σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και των δημιουργών της.

3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων καθώς και η δημιουργία υποδομής προς μελέτη, προώθηση και συστηματοποίηση της Ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας.

4. Η προώθηση του ενδιαφέροντος για την τοπική Ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και η διάχυση των αποτελεσμάτων της ιστορικής έρευνας προς τους κατοίκους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εκτός αυτής, αλλά κυρίως προς νέους ερευνητές, φοιτητές και μαθητές.

5. Η συνεργασία με μελετητές Ελλάδας και αλλοδαπής, και η προσπάθεια προσέγγισης της ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας εντός ευρύτερου ελληνικού, βαλκανικού, ευρωπαϊκού και μεσογειακού γεωπολιτικού οικονομικοκοινωνικού πλαισίου.

……..

Καταστατικό ΕΔΥΜΜΕ

Advertisements