Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Ιστορία

Κώστας Παπαγεωργίου, Ο θεσμός του ‘Πρώτου’ του Αγίου Όρους: συμβολή στην έρευνα της ιστορικής διαμόρφωσης της αγιορειτικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 105 Συντάγματος). Βυζαντινή – Οθωμανική – Νεότερη Περίοδος

Advertisements